حکیم ارد بزرگ به اعتقاد بسیاری از اهل اندیشه ، پس از حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی طوسی و حکیم عمر خیام ، چهارمین حکیم تاریخ ایران است . حکیم ارد بزرگ در شهر مشهد بدنیا آمده است نام مهمترین اثر او کتاب سرخ است این کتاب مجموعه ایی از 1043 جمله قصار و برگزیده حکیم است سخنان و پندهای حکیم را در همه جا می توان دید . چند نظریه معروف دارد همانند نظریه قاره کهن و کهکشان اندیشه و ... بجز ایران در کشورهای آسیای مرکزی و بخصوص ازبکستان ، تاجیکستان ، افغانستان و همچنین فرانسه ، سوییس ، سوئد ، نروژ ، کانادا و ... سخنان حکیمانه و جملات قصار او علاقمندان بسیار دارد . حکیم ارد بزرگ بعد از 14 سال سکوت ، 16 اسفند 1390 در دانشگاه گرگان پیرامون نظریه قاره کهن به سخنرانی پرداخت حکیم ارد بزرگ هم اکنون زنده هستند و در شهر کرج زندگی می کند .


عکس ارد بزرگ ، عکس حکیم ارد بزرگ ، عکس مجتبی شرکا ، عکس حکيم اردبزرگ ، عکس حکیم ،عکس حکمت ، عکس حکمت و فلسفه ، عکس جملات فلسفی ، عکس جملات حکيمانه ، عکس سخنان بزرگان ،عکس سخنان قصار ، تصاویر حکيم ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، عکس ارد ، عکس بزرگ شیروان ، عکس شاهزاده سلجوقي ، عکس جملات حکیم ارد بزرگ ، عکس سخنان ارد بزرگ ، عکس فلسفه ، عکس حکمت ، عکس حکیم ، تصویر حکیم ، عکس مجتبی شرکا ، استاد حکیم ارد  ، استاد ارد بزرگ ، استاد بزرگ ارد ، تصویر استاد ارد ، حکیم ارد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat , mojtaba shoraka , orod , sokhanan bozorgan , hekmat


حکیم ارد بزرگ از زبان دوستان او :

احمد شاه مسعود می گوید :


من و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم .

بی نظیر بوتو می گوید :


ما با کشورهای منطقه و بخصوص ایران ، اساطیر ، فرهنگ و تاریخی مشترک داریم من هم همانند بزرگانی نظیر “اقبال لاهوری” و “ارد بزرگ” تمایل دارم کشورهای ما بر اساس فرهنگ و ریشه های مشترک هر روز بیشتر از پیش به هم نزدیک شوند .

دکتر شبرنگ عطایی (پژوهشگر و محقق افغانستان) می گوید :


ارد بزرگ اسطوره عصر درعرصه وحدت دوباره فرهنگ والای پارسی درمنطقه است . پارسی زبانان امروز بیشتر از هر وقت بوجود شخصیت هایی چون ارد در ایران و شکوه شهید گشته احمد شاه مسعود در افغانستان که دوست و همفکر ارد بزرگ بود ضرورت دارند .دولت ها و مردم فرهنگ دوست ارین باید نظریه های این دو شخصیت تاربخ عصر حاضر را در عمل پیاده کنند.

فرزانه شیدا (ادیب و سراینده ایرانی مقیم کشور نروژ و نویسنده کتاب یازده جلدی بُعد سوم آرمان نامه حکیم ارد بزرگ ) می گوید :


چیزی که انسان نیازمند آن در طول راه سفر عمر خویش است و در درون « خویش» خود همواره در این باور زندگی میکند که امید و آرزو را می توان رنگی از حقیقت داد و بر اساس خواسته های زندگی خود گام برمی دارد و در راه سرنوشت انسان می بایست فانوس وچراغی از سخنان *ارد بزرگ ,این عالم بزرگ اندیشه را در سیاهی های دنیای ناشناخته ای که به شناخت آن نیازمندیم به همراه داشته باشد وحتی کلمه به کلمه ی آنرا به خاطر و دل بسپارد و هر کجا در جائی و منطقه ای از زندگی دچار سستی و نا امیدی شد به مرور دوباره ی افکار و ایده های حکیم ارد بزرگ بنشیند چرا که تمامی این جملات طلائی و این پندهای زّرین به «معرفت انسانی »در میدان خرد یک به یک , جنبه علمی و کاربردی ثابت شده ای را در علوم پایه زندگی داراست و بر این اساس می توان «*حکیم ارد بزرگ را اسطوره راه و اندیشه » نامید.

شکوهه عمرانی (فعال اجتماعی کشور سوییس ، شاعر و مترجم کتاب آرمان نامه ارد بزرگ به زبان فرانسوی) می گوید :


اندیشه ها و افکار ارد بزرگ بسیار متعالی است و امیدوارم روزی خواسته های وی در مورد همگرایی ، اتحاد و حقوق تاریخی به مرحله ی اجرا در آید و آنروز روز سربلندی و غرور هر فرد ایرانی و وطن دوست خواهد بود و بازگشت ایران به عظمت و شکوه دیرین و بازیابی جایگاه واقعی خویش در دنیا . بسیار خوشوقتم که موفق به ترجمه ی بخشی از سخنان ارد بزرگ گردیدم .

الیان ایژن هیر (رئیس انجمن هنری ارت کلوب و رئیس انجمن دفاع از منافع منطقه ی شامپل در ژنو) می گوید :


در بین سخنان ارد بزرگ ، هنگامیکه از صلح و هارمونی برای همگان صحبت می کند بیشتر بر دلم نشسته است .

نیما اسماعیل پور (شاعر ، پژوهشگر و مولف کتاب رهایی بی نقص) می نویسد :


بزرگمردی که کلامش از خردی ناب و خالص سرچشمه می گیرد و ھمیشه سعی دارد از زھدان ھستی رازی تازه و با طراوت به دنیا آورد تا به ادراک آدمی تفکری درست و پویا ھدیه کند که این خاصیت بزرگان تاریخ است نکتهء بسیار مھم در سخنان این بزرگوار این است که کمترین و یا شاید ھیچ تناقضی در گفتار وی مشاھده نمی کنیم بی شک پشت پردهء این افکار پرسشگری ھای بسیاری نھفته است که به گفته خود او پرسشگری حس کودکانه ای است که تا پایان زندگی باید ھمراھش داشت .
آدمی تنھا زمانی دربند رویدادھای روزمره نخواھد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنھا در حال پرواز باشد . “ارد بزرگ” …
اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . “ارد بزرگ”

مسعود اسپنتمان (پژوهشگر و نویسنده کتاب میهن نامه ی ارد بزرگ) می نویسد :


درباره ی اُرُد بزرگ، گفته ھا بسیارند و ناگفته ھا، بسیارتر
اُرُد بزرگ از آن دسته اندیشمندان است که ریشه ھای بالندگی میھنی خویش را به درستی میشناسد. سپس دل شما را نشانه گرفته و درست به ھمانجا میزند. اُرُد شما را با آنچه از آن برآمده اید آشنا میسازد، روانتان را با خاک میھن می آمیزد و در برآیندی با آسمان آن، عشق به ایران را در ھستی تان روان میسازد.
اُرُد یگانه است؛ این گفته را باور دارم، به سادگی، چون اُرُد، دومی ندارد. او راھی را برگزیده که آمیخته با اسطوره ھا از زمان و زمین فراتر میرود؛ و در این بی زمانی و بی زمینی، تردستی ھایی میکند که شعبده نیست.

اُرُد دلاورانه، ریش سفیدان را به جایگاه برین برمیکشاند و بر دیوانسالاران واپسگرا نفرین میفرستد. او بیش از ھمه ی ما میداند که باختری بودن و خاوری بودن با بھتر بودن یکی نیست، که این را به تجربه و با کار دریافته است … اُرُد بزرگ ھنوز ھست، با ما می ماند و خواھد ماند، شاید تا ھمیشه؛ پس چه لزومی دارد که زیر تیغ تشریح، اندیشه ای چنان تنومند چون اندیشه ھای اُرُد را واکاویم و از پی و رگ آن نمونه برداریم. شاید بھتر باشد تا با او روان شویم و از چشمه ی زلال اندیشه اش، نھال خویشتن خویش را آبیاری کنیم ..


عقیل اصلی چوکانلو - مجسمه حکسم ارد بزرگ - بزرگ شیروان + bozorg shirvan+ Aghil Asli Chokanlu + عقیل اصلی چوکانلو + مجسمه حکیم ارد بزرگ + hakim orod bozorg + عقیل الی چوکانلو  مجسمه ساز شیروانی + عقیل اصلی سردیس بزرگ شیروان را ساخت  - عقیل اصلی - سردیس حکیم ارد بزرگ- حکیم ارد بزرگ hakim orod e bozorg - orod - shirvan -

Aghil Asli Chokanlu, عکس عقیل اصلی چوکانلو, ساخت مجسمه حکیم ارد بزرگ توسط عقیل اصلی چوکانلو , عقیل اصلی ، عکس مجسمه بزرگ شیروان ساخته شد

مجسمه تندیس حکیم ارد بزرگ

ساخته : عقیل اصلی چوکانلوحکیم ارد بزرگ و دشمنانش :

دشمنان ارد بزرگ به پنج دسته کلی تقسیم نمود :

۱- بهائیت و فراماسون ها (چنانچه در برخورد سایت ویکی پدیا با مقاله حکیم ارد بزرگ مشاهده آن بودیم )

۲- تجزیه طلبان ایران ( پان تورکهای ایران و … ) کسانی که مخالف تحقق نظریه قاره کهن هستند

۳- کمونیست های ایران و افغانستان ( هواداران نجیب الله ، بازماندگان حزب وطن افغانستان که کینه دیرینه ایی نسبت به احمد شاه مسعود و تاجیکان دارند ).

۴- دوستداران جهانی سازی (کسانی که مخالف نظریه “کهکشان اندیشه” ارد بزرگ هستند و در واقع به دنبال تحقق نظریه دهکده کوچک جهانی می باشند) .

۵- دشمنان تاجیک ها و فارس زبانان افغانستان (همانند پشتونهای افراطی افغانستان ، طالبان و هواداران آنها در عربستان ، امارات متحده عربی و پاکستان )

دکتر زهرا طباخی

دکتر زهرا طباخی

- دکتر زهرا طباخی در روزنامه وطن امروز در مقاله ایی روشنگرانه با عنوان : ویکی‌پدیا و کلیدواژه‌های بنیادی که در سایت های  گرداب ، خبرگزاری مقاومت اسلامی ، جهان نیوز نیز باز نشر شد ، نوشت :

نظام استبدادی و استوار بر رویه غلط اندر غلط ویکی‌پدیا تا آنجا پیش رفته که ۳ مدیر ارشد بخش فارسی این دانشنامه حقیقت‌ستیز، خود بهایی هستند! کار به آنجا رسیده که این افراد با استفاده از ابزارهای قانونی ویکی‌پدیا به تقویت پان‌ترک‌ها و باقی جدایی‌طلبان در منطقه پرداخته و با حمایت از پشتون‌های افغان و ترک‌های افراطی نظریه پیوستگی کشورهای فارسی‌زبان را به سرعت حذف کرده و به اختلافات قومی و قبیله‌ای در مقالات با امتیاز بالا دامن می‌‌زنند. قضایای حول نظریه فلسفی- تاریخی «اُرد بزرگ» در باب پیوستگی کشورهای فلات ایران یکی از بحث‌برانگیزترین حوادث چند سال گذشته ویکی‌پدیای فارسی است که با ریزش جمع بزرگی از کاربران ویکی‌پدیا خاتمه یافت.

http://www.gerdab.ir/files/fa/news/1389/6/8/5545_776.jpg

علی احمد قندهاری از رهبران پشتون های تندرو افغان می نویسد :
احمدشاه [احمد شاه مسعود] یک جنایتکار و خائن بود و جماعت در پرده نشین “ارد بزرگ”[حکیم ایرانی] هم فکر می کنند قوم افغان بر می گردد به دونیم صدسال پیش و استانی از ایران می گردند .
علی احمد قندهاری در جای دیگری می گوید : نقشه شوم عوض کردن نام افغانستان به خراسان از زمان مسعود جنگ سالار بیشتر رواج پیدا نموده ، نباید مانند صنف اولی ها با این فرزندان ناخلف افغانستان برخورد کنیم مقاله و تحریر های بسیاری نوشته شده اما فکر می کنم ریشه این حرفها از فریبخوردگان افکار آدمهایی مانند ارد بزرگ باشند باید سارنوالی و ستره محکمهً افغانستان جلو چنین حرکات ماجرا جویانه را بگیرند. محترمان باور کنید این آدم های مرفوع القلم که حرجی بر آنها هم نیست ، می خواهند قوم ما را نابود کنند این قلم ها به بیراهه میروند افغانستان را می خواهند با همه عقده شان از هم بپاشند.
از سویی دیگر همیشه وقتی صحبت از دشمنان ایران در افغانستان می شود همه ما تنها به یاد گروه طالبان می افتیم که مورد حمایت عربستان ، امارات متحده عربی و پاکستان است حال آنکه دشمنانی به مراتب بدوی تر در کشور افغانستان داریم آنها کمونیستهای ازبک هستند طعم قدرت را در دوره اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق با روی کار آمدن دولت های ببرک کارمل و نجیب الله چشیدند در نهایت توسط نیروهای جهادی که شاخص ترین آنها احمد شاه مسعود بود سقوط کردند . بازماندگان آنها در حزب وطن افغانستان به خونخواهی نجیب الله برآمده اند و نوک تیز حملات خویش را متوجه کشور عزیزمان ایران و حکیم ارد بزرگ و جنبش شمال افغانستان (تاجیک تبارها و بازماندگان احمدشاه مسعود) نموده اند .

دو مطلب از آنها را در پی نقل قول می کنم که حتما خواندن آن خالی از لطف نیست :

ابتدا نظر دکتر جلال الدین بایانی از دیپلمات های بلند پایه کشور افغانستان در دولت های ببرک کارمل و همینطور نجیب الله :

« تا امروز از موجودیت جوخه های (آی اس آی ) در گذشته و حال به رهبری دژخیم های شناخته شده چون جنرال اختر ، جنرال حمید گل ، جنرال امام ، جنرال اسلم بیک ، نصیرشاه بابر ، جنرال اشفاق احمد پاکستانی که در عقب هر انفجار ، کشتار ، ترور ، تخریب و غارت در افغانستان قرار داشتند و هم اکنون نیز دست دارند . در مورد تجهیز ، تمویل طالب ها با کلاشنکوف چینایی ، استنگر دزدی شده امریکایی توسط … ایران مطالب نشر گردیده است . و اما از دسیسه بزرگ هژمونیسـتی تنگ نظرانه ایران که هدفش توسعه و برتری جوی … است تا در افغانستان توسط عمال داخلی خود شرایط ناگوار تفرقه ، شقاق قومی ، ملیتی ، مذهبی ، زبانی و سمتی را تشدید با تلاش همه جانبه استخباراتی شاخه های از وزارت اطلاعات ج.ا. ایران که عبارت است ازسپاه پاسداران ، بسیجی ها ، و سربازان گمنام امام زمان و در همکاری و شبکه قدس ، موســسـه خیریه خمینی که سرتا سر افغانستان گسترده و فعال است و کمیته های فرهنگی ایران در داخل خاک افغانستان فعالیت های استخباراتی دارند تا افغانستان را تجزیه قسمت های غرب کشور هرات ، غور ، فراه و نیمروز با آمون هلمند یا جـــیهــون نیمروز به ایران الحاق نمایند اگاهی دقیق وجود ندارد که در عقب این نیات شوم و استیلا گرانه… ایران [ کی ؟ ] قرار دارد و [ چگونه فعالیت دارند ؟ ]
در عقب این ( پروژه آرمانی ایران ) در کنار صد ها ( سربازان گمنام امام زمان ) که نام مخفی کارمندان وزارت اطلاعات است و سپاه پاسدارانو بسیجی ها و شبکه قدس رهبری منظم آنرا به اصطلاح فیلسوف ساختگی استخبارات ایران ( اطلاعات ) فرد مجهول ، بی هویت ، سوال برانگیز [ ارد بزرگ ] یاســـــــــــــــــــرگرد ( دگروال ارد بزرگ ) قرار دارد که ضرورت است این خصم سوگند خورده را که در داخل افغانستان صدها شبکه ، کمیته ، رزدنتوری دارد مفصل با جنایات و نیات شومش شناخت تا با دست پر به افشا چهره پلید او پرداخت
«ارد بزرگ » یا « شـــــــــــــــــیطان بـزرگ!!!»

پادشاه ( شـــیا طین ) در ایران کسی نیست جز [ارد بزرگ ]. او مرجع فساد و اختلال در ایران و جهان است . آغشته به جنون تعصب نژادی موهوم و در عین حال از انسانیت بیزار است نگاه او چنان که در نظریه قاره کهن اش دیده می شود آفت بار ، و پرتعفن است بسیاری از شیاطین ایران ، افغانستان رشد ظاهری خود را مدیون فتنه او میدانستن و میدانند . [ ارد بزرگ ] با سخنان و نظریات شیطانیش روح امید و زندگی را از قلب و روح جوانانو نسل امروز ایران و افغانستان پاک نموده در عوض تخم نفرت ، کینه ، نفاق ، شقاق و فساد را کشت میکند [ ارد بزرگ ]دوست رژیم … ایران دشمن جوانان است . نشریات بیشمار از طرف دستگاه استخبارات ایران در وصف بزرگ نمایی و فیلسوف بودن [ ارد بزرگ] این بنیان گذار تفتن و شقاق کشورهای دری زبان و تاجکی زبان افغانستان و تاجکستان چاپ به مشتریان دائمی اندیشه های این شیطان بزرگ منحیث آئین نامه و دستور ارسال و پست میگردد که صدها نسخه آن در پنچشیر ، بدخشان ، خواجه بهاوالدین ولایت تخار ، اندراب ولایت بغلان و جوزجان و اکنون کابل ، بامیان ، هرات ، فراه و نیمروز یافت و موجوئ است و برای نوکرانش قابل احترام و اجرأ است [ دوست نزدیک او با احمد شاه مسعود بود ؟!!!] ( استاد و رهبر واقعی اتحاد و مقاومت شمال افغانستان ارد بزرگ )(!!!) با رد نظریه دهکده کوچک جهانی و اعتقاد به اینکه[ در دنیای امروز برتری از آن فرهنگ های متعالی همچون اندیشه ایرانی است ؟ !!]
علاقه سران و مهره های معلوم و پنهان اتحاد و مقاومت به اصطلاح شمال افغانستان به او هم خود حدیثی مفصلی است . در سایت هوادران رییس جمهور تاجیکستان نام او را می بینید تا نمایندگان ارشد و حتی هیئت رییسه مجلس افغانستان و حتی هواداران رییسان جمهور گذشته افغانستان اقای ربانی ، همه جا یاد و نام اوست .
نکته بارز عملکرد[ ارد بزرگ ]در آن است که به هیچ وجه خود را آغشته درگیریهای روزمره اجتماعی سیاسی افغانستان و تاجکستان نمی کند و همواره همه به گونه خاص شیادانه صدای جدا طلبی ، الحاق پذیری ، طرح خراسان بزرگ ، ایجاد فدرالیزم ، برتری نژادی ، زبانی و تحمل نکردن حاکمیت های ملیت های برزگ فرا می خواند و دستور میدهد این در حالی است که در همه جا اتحاد ملیتهای با هم برادر افغانستان انتقاد نموده و خواستار حرکت و جوشش نسل فریب خورده و یا خریده شده میگردد .
بی شک ارد بزرگ برجسته ترین کار شناس و طراح تجزیه افغانستان در حال حاضر در دستگاه رژیم … ایران است که هم ردیف و هم طبق با جنرال حمید گل پاکستانی بوده . – تا کنون در دهها کتاب ، وجیبه ، دستور به اشکال گوناگون به طرح نظریات و افکار او مبنی بر الحاق خراسان افغانستان با خراسان اشغال شده ایران ، تجزیه قسمت های از افغانستان و الحاق آن با ایران و به افغانستان گسیل و ارسال گردیده است- از دوستانش می توان به احمد شاه مسعود ، لطیف پدرام ، بصیر کامجو ، درویش دریا دلی ، رحمت الله بیژند پور ، بشیر بغلانی ، نجم الدین کاویانی ، فرید مزدک ، امان الله استوار ، فضل احمد طغیان ، پیکارگر ، اسد الله کشتمند ، رسول رهین ، احمد ولی مسعود ، تورن اسماعیل ، مخدوم رهین ، مسعود خلیلی،عنایت الله شهرانی ، خواجه بشی احمد صدیقی ، محبوب الله کوشانی ، واحد فیضی ، نادیه فضل ، همزه واعظی ، دستگیر پنجشیری و جان محمد پنجشیری نام برد اشاره کرد .او بسیاری روابط و ضوابط نزدیک کاری استخباراتی با احمد شاه مسعود در پنج سال پایانی زندگی او داشت به خاطر ارتباط با او از یک چریک صرفا مذهبی تبدیل به یک تجزیه طلب ، الحاق پذیر نمود . »
منابع مطلب بالا :
سایت رسمی حزب وطن افغانستان :
http://www.hezbe-watan.com/dokumente/Afghanistan%20wa%20Amsaajahaa.htm
سایت مصالحه ملی افغانستان :
http://www.mosalehaimeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=528:2011-07-03-14-50-53&catid=45:2011-01-09-20-09-35&Itemid=66
سایت آزادی :
http://azadi.dk/modules/article/view.article.php?com_mode=flat&com_order=1&article=134&category=1

نظرات ولید طرزی (از رهبران پان تورک ازبک و عضو بلندپایه حزب وطن افغانستان) :

« «{ ایـــــران و مزدورانش بدانند که :
تاجهان اســت ، مه وخروشـــــــــید، تجزیه افغانســـــتان خیال ، محال وجنون}»»

ـ تا حال در مورد اندیشه های شیطانی و افکار افراطی ناسیونالیســــتی ( پان ایرانیزم \) ارد بزرگ) مطالعات ، تبصره و کاوش فراوانی صورت گرفته است ، او( ارد ) از بزرگترین متفکرین حال حاضر رژیم … ایران و اندیشه متعفن ( پان ایرانیزم ) بوده . صدها جمله از او برضد سایر تمدن های استوار ، اصلی ، کهن ، واقعی ،تاریخی کشور های کهن باســتانی در منطقه بخصوص افغانستان ، عراق ، ترکیه و آذربایجان در مطبوعات مضحک و مپتذل ایران به نشــــر رســـــــــــیده اســـــــــت .
چیزی که انسان نیازمند آن در طول راه سفر عمر خویش است و در درون « خویش» خود همواره در این باور زندگی میکند که امید و آرزو را می توان رنگی از حقیقت داد در ضمیر این حکیم تقلبی و ساختگی استخبارات ایران بنام ( ارد ) و آن هم ( بزرگ ) دیده نه میشود، این سرلشکر ویا جنرال وزارت اطلاعات .ج .ا .ایران بر اساس خواسته های زندگی شخصی خود گام برمی دارد و در راه سرنوشت هر انسان اگاه یک مانع و یک سد است ، او بر ضد هرگونه فانوس وچراغی که رهنمایی انسانی باشد قرار دارد ( ارد )اندیشه را در سیاهی های دنیای خود میبیند ( ارد ) دایمآ در زندگی دچار سستی و عطالت شد آنرا با افراطگرایی درمان نموده است، اگر با افکار پوسیده ، فاشیستی و ایده های تاریک( ارد) بنشیند به یقین از«معرفت انسانی » یک به یک نفرت میکنید , جنبه علمی و کاربردی ثابت شده ای را در زندگی او وجود ندارد .
دکتر شبرنگ عطایی (پژوهشگر و محقق افغانستان) می گوید :
( ارد ) سرطان کشور بنام پارس که تاریخ اش ، قدامت اش، فرهنگ ا ش ، کورش کبیر اش ، تخت جمشید اش فریدون و ســـــــــفســـــطه فردوسی اش دروغ از آب به در آمد ، نه کورش بود و نه جنگ با ســــــکندری واز فرهنگ[ والای پارسی )درمنطقه خبر نبود اگر بود تاریخ ترک آذر و یهودیان قبل از اسلام بود شناخته و معرفت یافته است. پارسی زبانان امروز ایران که اکثرأ در گذشته ترک زبان ، لر زبان ، براوی زبان و عرب بلوچ زبان بودنئ بیشتر از هر وقت بوجود شخصیت هایی چون( ارد ) ( قطب زاده ) ( خلخالی ) ( شرعیت مداری ) ( بنی صدر ) در ایران نفرت دارند .
افکار( ارد ) بسیار مریض ، پوسیده و خیالی است و روزی برسد خواسته های پوچ وی در مورد همگرایی ، اتحاد و حقوق تاریخی به یاس و نا امیدی تبدیل گردد چون اساس علمی و فلسفی ندارد، و محکوم شدن او به مرحله ی اجرا در آید و آنروز روز سربلندی و غرور هر فرد ایرانی و وطن دوست خواهد بود و بازگشت ایران به عظمت و شکوه دیرین و بازیابی جایگاه واقعی خویش در دنیا دیگر خیال محال و هوس بیش نیست ، چون تاریخ محدود پارس با عظمت ، شکو شناخت و آشنایی ندارد.
خلاصه زندگی نامه حکیم اســــــــــــتخباراتی ایران بنام [ ارد » :
- ارد ، بزرگترین طراح پان ایرانیزم حاضر ایران و مسول پیش برد تمام پروژه های خصمانه ، ددمنشانه و شر ایران در قبال افغانستان ، در شهر مشهد بدنیا آمد .

- اجداد پدری ... و اجداد مادری اش از ایل قشقایی شیراز بوده اند .
- از کودکی عاشق طراحی دسیسه ، نفاق و شـــقاق در سطح خانواده ، محله و بازار بوده و هم اکنون تا سطح منطقه انکشاف یافته است .
- شهرت جاسوسی ، تخریب کارانه ، عظمت طلبانه او و اینکه یکی از کارگزاران کلیدی رژیم و دستگاه استخبارات ایران در کشورهای آسیای میانه و بخصوص تاجیکستان و افغانستان بیش از ایران شهرت دارد .
تحلیل گر افغان دوکتور جلال بایانی بسیار شفاف پرده از چهره این حکیم استخبارات ایران برداشته و نگاشته است :
پادشاه شیاطین در ایران کسی نیست جز ارد بزرگ . او مرجع فساد و اختلال در ایران و جهان است. آغشته به جنون تعصب نژادی موهوم و در عین حال از انسانیت بیزار است. نگاه او چنانکه در نظریه قاره کهن اش دیده می شود، آفت بار و پرتعفن است. بسیاری از شیاطین ایران، افغانستان رشد ظاهری خود را مدیون فتنه او میدانستند و میدانند. ارد بزرگ با سخنان و نظریات شیطانیش روح امید و زندگی را از قلب و روح جوانان و نسل امروز ایران و افغانستان پاک نموده در عوض تخم نفرت، کینه، نفاق، شقاق و فساد را کشت میکند ارد بزرگ دوست رژیم آخندی ایران دشمن جوانان است.
ارد ، احمد شاه مسعود را ترغیب نموده بود تا افغانستان را دوباره به ایران ملحق نماید دلیل ادعای خود را نیز این جمله شهید احمدشاه مسعود می دانند که گفته بود : « من و ارد زاده یک سرزمین بزرگ هستیم .» کمونیستهای افغانستان می گویند : « نشریات بیشمار از طرف دستگاه ... ایران در وصف بزرگ نمایی و فیلسوف بودن ارد بزرگ این بنیان گذار تفتن و شقاق کشورهای دری زبان و تاجکی زبان افغانستان و تاجکستان چاپ و به مشتریان دائمی اندیشه های این شیطان بزرگ منحیث آئین نامه و دستور ارسال و پست میگردد، که صدها نسخه آن در پنچشیر، بدخشان، خواجه بهاوالدین ولایت تخار، اندراب ولایت بغلان و جوزجان و اکنون کابل، بامیان، هرات، فراه و نیمروز یافت و موجود است و برای نوکرانش قابل احترام و اجرأ است ، دوست نزدیک او با احمد شاه مسعود بود ؟!!! »
« بی شک ارد بزرگ، برجسته ترین کارشناس و طراح تجزیه افغانستان در حال حاضر در دستگاه ... ایران است که هم ردیف و هم طبق با جنرال حمید گل پاکستانی بوده - تا کنون در دهها کتاب، وجیبه، دستور به اشکال گوناگون به طرح نظریات و افکار او مبنی بر الحاق خراسان افغانستان با خراسان اشغال شده ایران ، تجزیه قسمت های از افغانستان و الحاق آن با ایران و به افغانستان گسیل و ارسال گردیده است- "
- در سراسر نوشته های فوق چهره اصلی حکیم اســـــــــتخباراتی حس افراطگرایی ناسیونالیتی او بر ملا و توجه ویژه به شیاد بودن او می شود .
در سایت... می خوانیم :
« ارد » از جمله عناصر برجسته افکار فاشـــــــــیســــتی ( پان ایرانیزم ) در حیات نو بنیاد معاصر ایران بوده دارای نظریه قاره کهن و نظریه کهکشان بزرگ اندیشه‌ خالی و پوچ او است. زادگاه وی شهر توس نو (مشهد ) می باشد ولی پدر وی از ... ایران بوده است. کتاب آرمان نامه حاوی جملات و طرح فاشیستی اوست. او از دوستان نزدیک احمد شاه مسعود وزیر دفاع افغانستان بوده‌ است ارد در آسیای میانه و بخصوص در بین مقامات اگاه افغانستان بنام مفتن ، شـــــیاد ، تروریست ، تخریبگر و ددمنش شـــهرت بسیاری دارد.»
( "بنیاد جهانی ارد بزرگ")(!!!؟؟؟ ) غرض پوشش استخباراتی در دوم اپریل ۲۰۱۰ توسط شخص سید .... ایران بنیان نهاده شد این بنیاد دارای ۷ نفر در هیئت رییسه خود می باشد که همه آنها از زبده ترین کارشناسان استخبارا تو اندیشه ها و نظریات ارد هستند تا افغانستان تجزیه و در منجلاب اختلافات مذهبی ، لسانی ، ملیتی و تباری بیشتر غرق نمایند.
- ارد دو نظریه مشهور دارد به نام های قاره کهن و کهکشان بزرگ دارد.
- نظریه قاره کهن
حوزه( تمدنی ایران) را در قالب یک قاره جدید مطرح می‌کند قاره ایی از کشمیر و پامیر تا مدیترانه این قاره شامل بیست کشور می‌شود. تا کنون بحث‌های بسیاری برای تحقق این خواست انجام شده و همچنان ادامه دارد . ارد جایگاه ایران در قاره کهن را همانند یونان در اروپا می‌داند [ ؟؟؟[ یعنی یک مادر فرهنگی بزرگ که بخش اصلی گنجینه تاریخی و فرهنگی قاره را در خود دارد.
نظریه او مبتنی بر سخن( فردوسی )است که می‌گوید سلم و تور دو فرزند فریدون که یکی بر غرب و دیگری بر شرق جهان حکومت می‌نمودند برای تصاحب این سرزمین ایرج حاکم منطقه قاره کهن (نامیست که ارد بر این قاره نهاده‌است) را می‌کشند. و او می‌گوید قاره کهن امروز توسط آسیا و اروپا بلعیده شده‌است. در نظریه قاره کهن ارد بزرگ قاره‌های آسیا و اروپا متجاوزین به حریم قاره کهن معرفی شده‌اند. قاره کهن از کوهستان پامیر و کشمیر آغاز و تا مدیترانه ادامه می‌یابند و ۲۰ کشور در داخل آن قرار می‌گیرند . کشورهای قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، شمال غربی و شرقی هندوستان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکستان .... ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، جنوبی ترین بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا جنوب اکراین ، آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان در قاره کهن جای می گیرند که همه در گذشته [ مال ] ایران و جز ایران بوده و ضرورت است با ایران الحاق شوند.
- نظریه کهکشان اندیشه
نظریه کهکشان بزرگ اندیشه دقیقا نقطه عکس نظریه دهکده کوچک جهانی مارشال مک لوهان کانادایی است او با دلایل مستدل ثابت می‌کند جهان رو به انفجار اندیشه‌های گوناگون است. ارد پیش بینی نموده که تعداد وبلاگها و سایتها بزودی چندین برابر جمعیت کل جهان بشود و برای هر سئوالی دهها راه حل پیدا می‌شود که بعضا مغایر هم هستند و در راس ایران قرار میگیرد .
شهرت( ارد ) از دو بعد قابل طرح است نخست به خاطر طراح تجزیه هرات ، غورو ولایت نیمروز افغانستان و الحاق آن به ایران ، و دیگر طرحها و پندهای حکیمانه اش است که باید افغانستان کشور غریب ، عقب مانده ، جنگ زده و تخریب شده باقی بماند .

حوزه اجتماعی اش در افغانستان ریشه بزرگ دارد او در تمام عرصه های سیاسی ، نظامی ، استخباراتی ، اقتصادی ، کلتوری وو میدیای افغانستان از نفوذ بزرگ برخوردار است . سایت رسمی حزب وطن افغانستان :
http://www.hezbe-watan.com/dokumente/Iran%20wa%20tarhe%20Tajzeae%20afghanistan.htm

سایت مصالحه ملی افغانستان :
http://www.mosalehaimeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=730:2011-11-13-13-45-53&catid=45:2011-01-09-20-09-35&Itemid=66

در سایت لغت نامه دهخدا می خوانیم :

« ارد بزرگ ( به ضم ا) از مشاهیر برجسته معاصر ایران دارای نظریه قاره کهن و نظریه کهکشان بزرگ اندیشه‌است. زادگاه وی شهر توس نو (مشهد ) می باشد ولی پدر وی از اهالی شیروان بوده است. کتاب آرمان نامه حاوی جملات حکیمانه اوست. او از دوستان نزدیک احمد شاه مسعود وزیر دفاع افغانستان بوده‌ است ارد بزرگ در آسیای میانه و بخصوص در بین مقامات و دانشگاهیان افغانستان و تاجیکستان هواداران بسیاری دارد.»

 


گفتگویی کوتاه است با "حکیم ارد بزرگ"


آنچه می خوانید گفتگویی کوتاه است با "حکیم ارد بزرگ" ( برجسته ترین حکیم و فیلسوف حال حاضر ) . این گفتگو در نیمروز 16 دیماه 1392 در شهر کرج و منزل حکیم در فضایی فوق العاده صمیمی و دوست داشتنی انجام شد .

http://s5.picofile.com/file/8110884550/hakim_orod_bozorg_550.jpg- حکیم بزرگ چه شد که شهر کرج را برای اقامت برگزیدید ؟

کرج ، شهری جوان و پویاست . شور زندگی و کوشش برای رشد و بالندگی را  ، در شهر کرج به روشنی می توان دید . چناچه می دانید من سال ها در شهرهای مشهد ، تهران و اندکی نیز در شهرکرد و شیروان زیسته ام و خاطرات بسیاری از آنها داشته و دوستشان دارم .- با این وصف ، کرج محل اقامت همیشگی شما شد ؟

شوربختانه زمانه همیشه آن چیزی نیست که ما می خواهیم و شاید لازم باشد تا از ایران برویم
دلیلش را هم نپرسید چون گفتنی نیست .- آیا این موضوع مربوط به مسدود شدن سایت شما و ده ها سایت هوادارانتان است ؟

(حکیم سکوت می کنند لحظاتی به کتاب روی میز شیشه ایی مقابلشان نگاه می کنند و می گویند) پرسش بعدی خود را بپرسید .- حکیم بزرگ ، یک اندیشمند محصول پر ارزش باغ یک کشور است بسیاری شما را چهارمین حکیم تاریخ ایران و همچنین بزرگترین فیلسوف حال حاضر جهان می دانند آنگاه چطور می توان شاهد مهاجرت شما بود ؟

سخنان مهر آمیز شما و دیگر هم میهنان تنها پشتوانه "اُرُد" بوده و هست اما واقعیت آن است که او یک اتاق شش متری هم برای آموزش داشته هایش به عاشقان حوزه حکمت نداشته و ندارد . اُرد بارها شاهد لغو سخنرانی هایش بوده است مگر او سخنی بیش از مهربانی و دوستی بر زبان می آورد ؟! ... با این وجود ، اگر اُرُد آن درخت پر میوه میانه باغ میهن هم که باشد چون برداشتی از او نمی شود با همه میوه هایش خواهد پوسید ...


- متاسفانه گویا همه حکما در زمان زندگی خود ، دچار چنین دردی بوده اند .

(حکیم سکوت می کنند و سپس می گوید موضوع صحبت را عوض کنید)- حکیم در زندگینامه شما می خواندم سالها به هنر می پرداختید چه شد که به حکمت روی آوردید ؟

هنر زیبا و دلنواز است و حکمت به یاد آورنده خردمندی و تجربه دوستی . اُرد در پی کلیدواژه های راهگشا بود نه بازی با بسامدهای زیبای هنر ...- و با این فکر ، کلیدواژه های بسیار زیبای شما پدید آمدند ، درست می گویم ؟


آرمان اُرُد ، در کتاب سرخ آن بوده که پنجره یی باشد به سوی سرچشمه خردگرایی و درستی ، ارد می خواست راه ها و دهلیزهای فراموش شده و یا ناپیدا را نمایان سازد و از سرگشتگی دودمان امروز بکاهد .- در مورد نسل گفتید ما بررسی کردیم به نتایج جالبی رسیدیم دیدیم سخنان و نظریات شما در بین متولدین دهه های سی ، چهل و یا پنجاه ، هوادار کمتری نسبت به دهه های بعدی دارد ، متولدین دهه های شصت ، هفتاد و هشتاد شدیدا به افکار شما علاقمند هستند در وبلاگها و انجمن هایشان عکس ها ، سخنان قصار و نظریات شما به وفور یافت می شود . نظر حکیم بزرگ در اینباره چیست ؟

نمی توان از همگان یک برخورد همگون را انتظار داشت به پژوهش شما احترام می گذارم ، فرزندم غزاله هم زاده 1378 خورشیدی است امیدوارم دودمان نو سبب رشد و شکوه هر چه بیشتر میهن گرامیمان باشد .- حکیم بزرگ ، همه جا جملات با ارزش شما هست در صدها کتاب ، هزاران مجله و شبکه های مختلف ماهواره یی ، تلویزیونی و رادیویی و .... حال چرا کتاب پر طرفدار "سرخ" را به شکل کاغذی به چاپ نمی رسانید ؟

باید رشد گیتی را باور کرد ، روش های سنتی با یافته های نو علمی ، خود به خود گم می شوند عصر کاغذ و قلم به پایان رسیده ، باید به جای هزینه در امر چاپ کتاب ، که موجب نابودی طبیعت و زیست بوم ما می شود ، اینترنت و نشر الکترونیک را پی بگیریم . بزودی روزنامه ها و مجلات کاغذی برچیده خواهند شد . از این روی اُرد ، کتابش را تنها در اینترنت و فضای مجازی به خواستارانش هدیه نموده است .- با این وجود طرفداران شما کتاب سرخ را برای خود و دوستانشان پرینت کرده و صحافی نموده اند . حکیم بزرگ در بسیاری از نظرات عمومی در سایت های گوناگون می دیدم که کاربران آنها نوشته اند چرا حکیم در تلویزیون نمی آیند و آموزش نمی دهند چرا حضور فعال اجتماعی ندارند و از این نمونه سئوالات ، پاسخ شما چیست ؟

رسانه ها ، سیاست های کاری خود را دارند ، آنها درخواستی از "اُرُد" نداشته اند و شاید گمان می کنند نیازی هم نیست و من هم به خواست آنها احترام می گذارم .- اما آنها شما را فراموش نکرده اند چون در برنامه خنده بازار چهارشنبه 1 آبانماه 1392 در بخش دادگاه آن ، به شما توهین نمودند .

واژه توهین برای کار آنها درست نیست و من از آنها سپاسگذارم ، چون اُرد شوخی را امری بسیار دوستانه و از سوی نزدیکترین یاران خود می داند ، خوشحالم از این که ، همین اندازه به یاد ما بوده اند .- حکیم بزرگ یکی از بارزترین چیزهایی که در جهان مجازی در مورد شما دیدیم علاقه وافر فارسی زبانان جهان در مورد شما بود ، مردم کشورهای پاکستان ، افغانستان ، تاجیکستان و همین طور هندوستان که بخشهایی از قاره کهن هستند و از طرفی در اروپا کشورهای سوئد ، نروژ و سوییس ، و در قاره آمریکا کشورهای کانادا و ایالات متحده آمریکا ... پرسش اینجاست آیا هم اکنون طرفداران شما یا همان اردیست ها با شما در ارتباط هستند یا که خیر ؟

اُرد در کرج هم تنهاست چه برسد به مراوده ایی چنین گسترده و جهانی . تنها جایی که می توانست این فاصله ها را کمی کمتر کند همان سایتم بود که آن هم مسدود شد . گاهی از راه سرچ در جستجوگر گوگل نوشته های آنها را می خوانم و بر مهر و دوستی آنها درود می فرستم .- آیا اجازه دارم در مورد دشمنانتان هم سئوالاتی داشته باشم ؟

حکیم با حرکت سر می گویند مشکلی نیست- در مقابل دوستداران شما ، دشمنان شما قرار دارند تنوع این دشمنان هم برایمان خیلی جالب بود تجزیه طلبان ، کمونیست های منفعل و حزب وطن افغانستان و یا پشتونهای تندروی طرفدار طالبان . در سایت حزب وطن افغانستان از شما به عنوان شیطان بزرگ یاد شده و شما را طراح تجزیه افغانستان در دستگاه حاکمیتی ایران معرفی می کنند پان ترکها و دیگر تجزیه طلبان ایران به شما شوونیست پان فارس می گویند پشتونهای تندرو می گویند : « جماعت در پرده نشین "ارد بزرگ" هم فکر می کنند قوم افغان بر می گردد به دونیم صدسال پیش و استانی از ایران می گردند ». نظر شما در مورد این طیف ناهمگون و عجیب چیست ؟

بخشی از این دشمنی ها ، زاییده رفتارهای فرافکنانه است چرا که اُرد در کتاب سرخ هیچگاه نامی از پارس و یا پارت و ماد نکرده است اُرد تنها به نام پاک "ایران" اشاره نموده و گفته : "ایران بهشت ماست " این به معنای عشق به سرزمین مادری است و نمی توان گوینده آن را شوونیست پارس و یا پان فارس لقب داد و از یاد نبرید که پدر و مادر من از ترکهای خراسان و ایل قشقایی شیراز بوده اند ... هم وطن بودن بهترین زنجیر دوستی و مهر میان تبارهای ایرانی است . در مورد ریشه دشمنی های برخی در افغانستان هم باید بگویم در افغانستان کسانی که با تاجیک ها و فارسی زبانها مشکل دارند نوک پیکان تیز خود را به سوی ایران نشانه رفته اند . دوستی بین تاجیک ها و اُرُد سبب این برچسب ها از سوی برخی از پشتونها شده است . در مورد ادعاهای حزب وطن باید بگویم نوشته های آنها چیزی جز دروغ نیست .
یک نکته را باید در اینجا یادآور شوم ، افغانستان پس از جدایی از ایران تبدیل به میدانی از گرایش های گوناگون فرقه ایی و مذهبی  و زبانی شده است امروز عربها ، اروپائیان ، هندی ها ، ترکیه ، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها در آنجا ادعاهای سهم خواهانه دارند حال آنکه فرهنگ ، زبان و دلهای مردم آنجا به ایران وابسته است . ایران تنها سرزمینی بوده که در سی سال جنگ های داخلی افغانستان بی هیچ چشم داشتی رفتاری مادرانه نسبت به مردم آن کشور روا داشت با اینکه ما در بدترین شرایط اقتصادی بودیم اما باز از مهر خود دریغ نکردیم صدها هزار از پناهجویان آنها در آموزشگاهها و دانشگاه های ما دانش آموختند و کار اقتصادی کردند . با این حال برخی مزد بگیران بیگانه ، در افغانستان بدترین تهمت های ناروا را نثار کشور ما نمودند اما این برخوردها هیچگاه نتوانست مهر به سرزمین ما را از دلهای پاک مردم آن سرزمین بشوید . مهر بین مردم سرزمین های ما ناگسستنی است همان مهری که مردم ترکمنستان ، آذربایجان ، گرجستان و قفقاز ، ازبکستان و پاکستان را به ما گره می زند .- حکیم عزیز در مورد سیاست چه نظری دارید ؟ چرا کار سیاسی نکردید و چرا در هنگام انتخابات از کاندیدایی خاص حمایت نکردید ؟ ببخشید که این سئوال را می کنم اما بیشتر افراد سرشناس در این مواقع گرایش های سیاسی خود را نشان می دهند .

رفتار مردم در امور اجتماعی ، نشان دهنده میزان فهم گروهی آنهاست . اُرُد باور دارد که با گفتن نام این و آن ، دردی درمان نمی شود ، « برای انتخاب بهتر مردم ، باید میزان بینش همگانی را بالا برد» . آموزه های اُرد برای این آرمان بزرگ است تا کدام کودک سرزمینم ، حرفم را بشنود و اگر خواست زمانی آنرا بکار گیرد .- پس حکیم نسبت به تحولات سیاسی کشورش بی تفاوت نیست ؟

دل همه ما ایرانیان برای رشد و بالندگی این سرزمین می تپد .- حکیم گرامی شما چطور به این آرامش رسیده اید ؟ چون وقتی من برخی از این سئوالات را آماده می کردم تصورم این بود که شما بعد از شنیدن آنها آزرده و حتی عصبانی بشوید ؟

دردهایی هست که در برابر آنها ، سخنان شما نوایی دل انگیز و روحبخش جلوه می کند ... پس نگران نباشید ...- با خبر شدیم که دعوت برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس ، برای مهاجرت به آنجا را نپذیرفته اید حال آنکه آنها امتیازات مادی و اجتماعی بسیار خوبی را به شما پیشنهاد نموده بودند ، دلیل این امر چه بوده است ؟

نیازی به کمک و دلسوزی کشورهای عربی نیست . اُرد بر این باور است که بسیاری از درگیری ها و آشوب های کشورهای همجوار و یا آنچه گاهی در سیستان و بلوچستان عزیزمان رخ می دهد همه در نابکاری برخی از همین کشورهای جنوب خلیج فارس است . آرمان برخی از کشورهای عربی ، بریدن زنجیر مهر میان ایران با سرزمین های همجوارش است .


- جالب است ، شما با این که در ایران یک وبلاگ رسمی هم ندارید ! باز هم به منافع ملی کشورتان توجه می کنید !!!؟

(اندوه و غمی که از ابتدای این نشست ، حکیم سعی در پنهان نمودنش را داشت به روشنی بر رخسارش دیده می شود پس از چند لحظه سکوت اینچنین ادامه می دهد ) اُرد ، همانند همه ایرانیان کشورش را دوست دارد . هر جای دنیا هم که باشم ایرانی هستم و این بزرگترین افتخار اُرد است .- حکیم بزرگوار از این که ما را به حضور پذیرفتید سپاسگذاریم .


مهر ببینید ...


پایان گفتگو با حکیم ارد بزرگ

16 دیماه 1392خلاصه زندگی نامه  حکیم ارد بزرگ :

- ارد بزرگ ، حکیم و فیلسوف حال حاضر ایران ، در شهر مشهد بدنیا آمد و هم اکنون در شهر کرج مرکز استان البرز زندگی می کند .

عکس هایی از کودکی تا نوجوانی حکیم ارد بزرگ

- اجداد پدری او از شهر شیروان هستند و از این رو در شهر شیروان به او “بزرگ شیروان” می گویند ، اجداد مادری اش از سران ایل قشقایی شیراز بوده اند .

http://www.hakimorodbozorg.com/wp-content/uploads/2013/07/tahsil-hakim-orod-bozorg.jpg

هنرستان حرفه ای سینا مشهد – تصویر حکیم ارد بزرگ را با زمینه ایی روشنتر می بینید در حالیکه عینک به چشم دارند .

- از کودکی عاشق طراحی ، نقاشی و نویسندگی بود از این رو به هنرستان حرفه ای سینا ی مشهد رفت و خود را در رشته معماری یافت ، آنجا را ناتمام رها نمود چون روح سرکش او را پاسخگو نبود ، پس بدنبال تاریخ و جامعه شناسی رفت آنها نیز پاسخگوی وجود پرسشگر اش نبودند در نهایت ذهنش به حکمت ، فلسفه و چرایی وجود آدمی و نقش انسان در گیتی معطوف شد و دیگر حکمت را رها ننمود .

- حکیم ارد بزرگ بین سالهای ۱۳۷۶ تا اواخر ۱۳۹۰ در هیچ مراسم رسمی دیده نشد ، او با سخنرانی در دانشگاه گرگان ( ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ ) به سکوت ۱۴ ساله خویش پایان بخشید . 

- شهرت او در کشورهای آسیای میانه و بخصوص تاجیکستان و افغانستان بیش از ایران می باشد از خجند ، کولاب ، دوشنبه و دامنه های پامیر تاجیکستان تا کابل ، هرات ، نیمروز ، جلال آباد ، قندهار و حتی کوچکترین روستاهای شمال افغانستان نیز می توان یاد و نام او را شنید . بسیاری از همراهی او با احمدشاه مسعود اسطوره خویش سخن می گویند از اندیشه های او در کتاب سرخ … 

چند نکته دیگر :

- در سراسر نوشته های حکیم ارد بزرگ حس میهن پرستی و توجه ویژه به انسانیت و اخلاق دیده می شود .

- در کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ بر روی سه موضوع ارزش گذاری بیشتری شده است که عبارتند از : شادی ، آزادی و میهن . فلسفه و یا حکمت اردیسم ( ORODISM ) بر همین اساس شکل گرفته است .

 استاد فرزانه شیدا

- استاد “فرزانه شیدا” (پژوهشگر و شاعر ایرانی مقیم شهر اسلو در نروژ) در کتابی یازده جلدی بنام “بعد سوم آرمان نامه” اندیشه های ارد بزرگ در کتاب آرمان نامه را شرح و تفسیر نموده است. این کتاب نفیس شامل صدها صفحه در تفسیر و تشریح اندیشه ها و آموزه های ارد بزرگ است . استاد فرزانه شیدا در ابتدای جلد یازدهم کتاب بعد سوم آرمان نامه می نویسد : درطی بررسی وتفسیر فرگردهای آرمان نامه فیلسوف بزرگ وارزشمند ایرانی ارد بزرگ همواره در این فکر بوده ام که اندیشه های ناب ومعنوی این بزرگمرد تاریخ که جهانی را بخود مشغول داشته است چقدر می تواند برای هر انسانی ارزشمند و در راه زندگی او سودمند باشد و همواره در جملات عمیق اندیشمند انه ی او دریافته ام که عمق نگاه او در ژرفای واقعیت زندگی بمانند این بوده که به مرکز اصلی و نقطه ی عطف زندگی و هستی رسیده باشی تا توان آنرا داشته باشی با چنین عمقی دنیا را نظاره کرده و تمامی نیازمندیهای زندگی را در هر مرحله و هر موقعیتی در این گذر عمر , معنا کنی و به تفسیری زیبا در جملاتی تبدیل کنی که هر یک همچون دّر درخشانی نور دهنده ی زندگی آدمی باشد نگاه و دیدگاه ارد بزرگ سرشار از واقعیت های فردی / شخصیتی از دیدگاهی اجتماعی – فرهنگی با شناختی در حد اعلای انسان شناسی و مردم شناسی ست بگونه ای که ,بسیار تجربه ها می بایست سازنده چنین افکار پرمایه وبا ارزشی باشند که اندیشه های دیگر را نیز چون آینه ای صافی بخشیده و جلا دهنده ی روح انسانی باشد.

- “یاسمین آتشی” نویسنده سرشناس داستانهای کوتاه تا کنون در صدها داستان خود از جملات ارد بزرگ بهره گرفته و می گوید : در مورد اندیشه ها و افکار ارد بزرگ مطالعات فراوانی داشته ام و به شخصه فکر می کنم ایشان بزرگترین متفکر حال حاضر ایران هستند .

 

شکوهه عمرانی (دقیق ) در حال اهدای ترجمه کتاب آرمان نامه حکیم ارد بزرگ به کریستیان زوگ رهبر حزب دآل کشور سوییس و عضو ارشد شورای شهر ژنو

Chokouh DAGHIGH – Christian ZAUGG

شکوهه عمرانی (دقیق ) در حال اهدای ترجمه کتاب آرمان نامه حکیم ارد بزرگ به کریستیان زوگ رهبر حزب دآل کشور سوییس و عضو ارشد شورای شهر ژنو

http://s3.picofile.com/file/7442239886/shokohe_omrani.jpg

کتاب های دیگری که شکوهه عمرانی در مورد حکیم ارد بزرگ نگاشته است

زندگی نامه و بیوگرافی ارد بزرگ :

حکیم ارد بزرگ در شهر مشهد بدنیا آمد پدر او محمد تقی و پدر بزرگش “بابا شرکاء” ( از بزرگان و ریش سفیدان شهر شیروان در خراسان شمالی ) بوده اند . مادرش “فاطمه جاهد طبسی” بوده است او فرزند یکی از خوانین ایل قشقایی شیراز بوده که پس از درگیریهای مشروطیت مدتی به شهر طبس می رود و فامیل خویش را به “جاهد طبسی” تغییر می دهد و در نهایت عازم مشهد می شود . شاید یکی از بیشترین انگیزهای فعالیت های اجتماعی او  را عمویش “محمد حسین شرکا” ( از ریش سفیدان برجسته پیش از انقلاب در شهرستان شیروان ) بوجود آورده باشد .

شهرت حکیم از دو بعد قابل طرح است نخست به خاطر نظریه قاره کهن اوست ، و دیگر سخنان و پندهای حکیمانه اش است که تقریبا در اکثر سایت های فارسی زبان دیده می شود .

اندیشه های او ، وجوه مختلفی دارند که قوی ترین وجه آن توجه ویژه اش به اخلاقیات و پاک زیستی انسان است . توجه ویژه حکیم به اخلاقیات باعث نمی شود رازهای زندگی مدرن امروز را در نظر نگیرد ، فرآیند و بازده اندیشه خردگرایانه او موجب پیراستن ناراستی هاست .

حوزه فلسفه اجتماعی اش ریشه در سنت ایران باستان دارد می توان او را میهن پرست ترین اندیشمند صد ساله اخیر ایران دانست جایی که می گوید :

ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند .
و یا :
میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .

در دیگر کشورهای فارسی زبان (افغانستان و تاجیکستان) اندیشه های حکیم خواستاران بسیار دارد . این مسئله به جوانان و محیط های دانشگاهی محدود نمی شود گاهی در بین سیاستمداران و افراد نام آشنای کشورهای آنها هم می توان کسانی را دید که به جهات مختلف به او دل بسته اند 

نگاهی تاریخی به ریشه خانواده ارد بزرگ :

ترکهای شمال خراسان و ایل قشقایی هر دو بخشی از باقیمانده دودمان سلجوقیان و پارتهای خراسان هستند . چنانچه می دانیم هزار سال قبل سلجوقیان ایل بزرگی در ناحیه آمودریا و فرارود بودند (ناحیه ای که همکنون کشورهای تاجیکستان ، جنوب شرقی ازبکستان ، شرق ترکمنستان و قسمت شمالی افغانستان است ) سلجوقیان مسعود جانشین محمود غزنوی را از سلطنت به زیر کشیدند و رفته رفته گستره ایران را تا مدیترانه پیش بردند سلجوقیان گسترده ترین حکومت ایرانی را پس از اسلام بر سراسر منطقه گسترانیدن بازماندگان آنان در نواحی از مناطق شمال خراسان و منطقه بختیاری ایران ساکن شدند . بله خواجه نظام الملک توسی صدر اعظم دولت سلجوقی در سایه قدرتی که از علم و اندیشه های فردوسی بدست آورده بود ، توانست از خرابه غزنویان ، نظام اداری و اجتماعی درخشانی همچون تاسیس مدارس نظامیه و بفرمان ملک شاه سلجوقی که عاشق فرهنگ نیاکان و فردوسی بود تقویم خورشیدی ( جلالی ، شمسی ) را با کمک خیام و گروهی دیگر از نخبگان سرزمینمان ایران در مقابل هجری قمری تازیان ایجاد نمود .

مهمترین رکن اداره کشور در این دوره در اختیار مجلس ریش سفیدان بود آنان امرا و پادشاهان دودمان سلجوقی را بر می گزیدند و از قدرتی نظارتی و گاها تنبیهی برخوردار بودند ( شبیه سلسله اشکانیان )آنان معتقد به اصل فکر برتر بودند شاهنامه فردوسی و صدها اثر تاریخی دیگر را احیا کردند آنان حاکمیت تازیان (اعراب) را بطور کلی در خاورمیانه محدود به منطقه شبه جزیره عربستان نمودند نکته جالب در مورد گسترش حاکمیت این قوم بزرگ وجود داشت و آن مطلب این است که آنها هیچ گاه به شهرهای بین راه وارد نمی شدند تنها سفیری را به داخل شهر مربوطه می فرستادند و اولین خواستشان آن بود که دیگر خطبه ای به نام خلیفه بغداد خوانده نشود و رسما حکومت سلجوقی را بپذیرند .ذکر این حوادث تاریخی باعث می شود بهتر با اندیشمندی آشنا شویم که بر پیرامون خود دارای شناخت و ریشه است بقول حکیم فردوسی:
پدر چون به فرزند ماند جهان ……..کند آشکارا برو بر نهان

گر او بفگند فر و نام پدر ……………تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

کرا گم شود راه آموزگار ……………سزد گر جفا بیند از روزگار

به نظر من ما با شخصیتی روبرو هستیم که در این پیشینه کهن شناور است اهل خرد همواره در دوران زندگی این جهانی خویش در چنین وضعیتی قرار دارند . شما به زندگی سراسر رنج و اندوه فردوسی بزرگ نظری بیفکنید و سپس هزار سال بعد در همان شهر و همان خاک اخوان ثالث متولد می شود رشد می کند برگ می دهد و شاخسارش پر میوه می شود با همان غمها و همان محنت ها با همان آواز با همان آثار تراژیک …
هر چند خود اخوان داشتن ریشه باستانی خویش را در قالب شعری رد می کند
اما اگر این ریشه نبود سفارش نمی کرد در کنار فردوسی بزرگ دفنش کنند …
آری حکیم ارد بزرگ نیز با آثارش از ریشه های مشترکی سخن می گوید که شاید امروز در مرزهای کنونی ایران نباشد اما روان او همچنان در دره های شگفت انگیز بدخشان و کوههای مرتفع پامیر و رود بزرگ جیهون پرواز می کند
وقتی او را در حال صحبت با تاجیکان و یا اهالی شمال افغانستان و یا جنوب ازبکستان که گاها برای دیدنش می آیند می بینید متوجه می شوید که پرواز روح در دل تاریخ یعنی چه ، آنوقت که چشمان متعجب و مبهوت میهمانان را می بینید با آهنگ صدای او همراه می شوید و به ژرفای روان او فرو می روید .

اندیشمند و متفکر ایرانی که نظریات شگفت انگیز او موجب جلب و گرایش بسیاری از علاقمندان به علوم انسانی و بعضا علوم سیاسی شده است . حکیم به نوعی معمار است ، او از آینده ایی سخن می گوید که می تواند ایران را به جایگاه اصلی خود باز گرداند . شاید مهمترین نظریه او یعنی قاره کهن خود به تنهایی بتواند بیشترین تغییرات را در سطح روابط خارجی ایران و ۱۹ کشور اطراف آن بوجود آورد . او به صراحت از تبانی شرق و غرب برای بلعیدن حوزه فرهنگی مرکز جهان ( که ایران در قلب آنست) یاد کرده است نظریه او مبتنی بر سخن فردوسی است که می گوید سلم و تور دو فرزند فریدون که یکی بر غرب و دیگری بر شرق جهان حکومت می نمودند برای تصاحب سرزمین ایرج حاکم منطقه قاره کهن (نامیست که حکیم ارد بزرگ بر منطقه ای از کشمیر تا مدیترانه نهاده است ) را می کشند . و او می گوید قاره کهن امروز توسط آسیا و اروپا بلعیده شده است . و چین با شروع بحث جاده ابریشم بدنبال افکار استعماری است حال آنکه این جاده ، راه انتشار فرهنگ غنی ایران به شرق و غرب بوده است و نمونه آن افکار میترایزم و شاهنامه فردوسی ماست که هر دو را با جعل اسامی چینی ها از آن خود می دانند .

او به ساختارهای سیاسی کشورهای محدوده قاره کهن نظری ندارد او همه را دعوت به همگرایی می کند او با دلایل بسیار ثابت می کند اگر این ۲۰ کشور دست در دست یکدیگر بگذارند ساختاری بسیار قدرتمندتر از اتحادیه اروپا خواهند یافت .

http://s1.picofile.com/file/7304037953/HAREH_KOHAN.jpg

 

نقشی که ارد بزرگ برای ایران در قاره کهن قائل است نقشی فرهنگی و تاریخی نظیر یونان در اروپاست .

قاره کهن امروز اسیر آسیا و اروپاست .

تاریخ و فرهنگ در شرق به چین ختم می شود و در غرب به یونان .

یکی از وجوه جالب و بارز این نظریه ایجاد همگرایی بیشتر منطقه ایی است که خود موجب خلع سلاح تجزیه طلبان در سطح کشورهای منطقه می گردد .

ارد بزرگ با نظریه قاره کهن خود پرده از حقیقتی برداشته که تا کنون هیچ اندیشمندی به آن توجه نکرده بود .

دهها مقاله و کتاب در مورد اندیشه های ارد بزرگ نگاشته شده است . بعضی او را علامه اقبال لاهوری عصر حاضر می دانند و عده ایی همپای فردریش نیچه در فلسفه و کسانی معتقدند جبران خلیل جبران امروز است . و البته جالب خواهد بود که بدانیم ارد بزرگ و جبران خلیل جبران هر دو در ۱۷ دی ماه زاده شده اند . و جالبتر آنکه انتشارات نیک فرجام به اشتباه عکس حکیم ارد بزرگ را سالها بر روی کتاب های جبران خلیل منتشر کرده است . اینجا را ببینید : http://www.mehrnews.com/detail/News/2044220

حکیم ارد بزرگ با دانشجویان سخن گفت :

حکیم ارد بزرگ پس از ۱۴ سال ، سکوت خویش را شکست آخرین سخنزانی ایشان مربوط به تیرماه ۱۳۷۶ در آمفی تئاتر شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران بود .
در روز ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۰ در دانشگاه گرگان ، حکیم ارد بزرگ در جمع دهها تن از دانشجویان مشتاق دانشگاه گرگان در تالار شهید مطهری در مورد دو نظریه قاره کهن و کهکشان اندیشه و همچنین جشن و بزم نوروز سخنرانی نمودند .

سخنرانی شامل بخش های مهمی بود که تیتروار عبارت بودند از :

- نباید به خود مشرقی بگوییم ایرانیان شرقی نیستند و این اشتباه است .ما آسیایی نیز نیستیم . ایرانیان در مرکز گیتی قرار دارند و شرق و غرب در دوسوی سرزمین ما هستند . او گفت یونان نقش “مادر فرهنگی” اروپا را بر عهده دارد و چین “مادر فرهنگی” آسیا است آسیایی که اکثریت آن را چینی تباران تشکیل می دهند و ایران “مادر فرهنگی” قاره کهن است “قاره کهن” نامی است که حکیم بر حوزه فرهنگی ایران که از پامیر آغاز و تا مدیترانه ادامه می یابد و از شمال به آستارخان در شمال دریاچه خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای ایران (عمان) می رسد گذاشته است .

- حکیم به داستان کشته شدن ایرج اولین پادشاه اساطیری ایران زمین اشاره نمود که توسط دو برادر خود سلم و تور که بر غرب و شرق جهان فرمانروایی می کردند اشاره کرد و گفت از آغاز شرق و غرب بدنبال یورش به سرزمین ما بوده اند و ایران ایرج هم اکنون به ۲۰ کشور تقسیم شده است که باید تحت نام قاره کهن این بیست کشور را دوباره گرد هم جمع نمود تا در برابر زیاده خواهی های شرق و غرب توان ایستادگی داشته باشیم .

- حکیم ارد بزرگ به استفاده از نام جاده ابریشم اعتراض نمود و گفت برای اولین بار این واژه ۵۰ سال پیش وارد ایران شد حال آنکه چین در طی ۴۰۰۰ هزار سال گذشته از همین راه که “راه ایران” است فرهنگ و تمدن ما را گرفته است آیین میترایزم و مهر ما را گرفتند و کنفوسیوس و تائوئیزم از درون آن برون آوردند . شاهنامه ما را گرفته و چهارصد سال پس از فردوسی آن را به زبان چینی ترجمه و در نهایت اسامی را هم چینی نمودند بر رستم ما نام تانگ نهادند و ….
حکیم ارد بزرگ نام جاده ابریشم را سلطه طلبانه و برای تحمیل فرهنگ چینی بر دیگر کشورها دانستند. خواهر خواندگی شهرهای ایران با چین بر اساس این نام را اشتباه دانستند و خواستار تجدید نظر در این مورد شدند .

http://s3.picofile.com/file/7640875692/sokhanrani_gorgan_hakim.jpg

- دومین بحث حکیم پیرامون نظریه کهکشان اندیشه بود این نظریه نظریه دهکده کوچک جهانی غرب را رد می کند . حکیم معتقد است با این که غرب تصور می کرد با در اختیار داشتن سخت افزار اینترنت می تواند با کوبیدن بر طبل جهانی سازی و دهکده کوچک جهانی قادر خواهد بود فرهنگ خود را بر کل جهان تحمیل نموده و فرهنگ های بومی را نابود کند اما دیدیم که کشورهای گوناگون خیلی زود توانستند فرهنگ بومی خود را به به درون جهان مجازی منتقل نموده و مروج فرهنگ خویش نیز باشند . حکیم ارد بزرگ معتقد است اگر ایران خود را از اینترنت جهانی جدا کند عملا از انتشار افکار جوانان خویش در گستره جهانی جلوگیری کرده است ما قادر خواهیم بود با ترجمه دادهای ملی مان و انتقال سریع فرهنگ خویش به درون جهان مجازی ، غرب و شرق را وادار به کرنش در برابر فرهنگ کهن و تاریخی خویش نماییم .

- آخرین بخش از سخنرانی حکیم به جشن نوروز اختصاص داشت . حکیم گفت نوروز حلقه اتصال اولیه همبستگی سرزمین های حوزه فرهنگی ایران زمین است این روز روز زایش و آغاز است و باشکوهترین روز هر سال است چرا که به تار و پود طبیعت و انسانها متصل است . حکیم ارد بزرگ نوروز و سال خوب و شادی برای همه مردم حوزه فرهنگی ایران آرزو نمودند.

در پایان سخنرانی ، حکیم به سئوالات و پرسش های دانشجویان پاسخ گفتند این همایش با استقبال فوق العاده خوب دانشجویان روبرو شده بود .
برگزار کننده این مراسم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود .

 

(( اُرد بزرگ ))

سروده استاد فرزانه شیدا / اسلو / نروژ / ۱۳۸۸

دراین دنیای وانفسا

گهی ویران گهی شیدا

گهی آواره ی دهری

گهی جا مانده در دنیا

رهم تاریک و گه خاموش

نه گرمی های یک آغوش

چه افسرده رهی رفتم

به قلبی خسته و مدهوش

نه نوری در ره تارم

نه شمعی در شب زارم

نه مهری تا که جان گیرد

درآن قلب ِ گرفتارم

دراین ره وه چه بیهوده

نه دلخوش یا که آسوده

رهی رفتم , بسی گُمره

به دل صد غصه آلوده

بناگه نور رخشانی

توگوئی در زمستانی

بدل گرمیِ بودن داد

به دل زآن درد و ویرانی

از او بس پرس وجو کردم

ز او دل زیرورو کردم

به عشقی با کلام او

به” شیدائی “چه خو کردم

کلامش آسمانی بود

چو اکسیر جوانی بود

به نامش ” زندگانی ” بود

و ” نام او جهانی” بود

سخن از “مرد ” دوران است

چو فکرش مایه ی جان است

میان هرکلام او

تو گوئی راز پنهان است

در این دنیا دراین برزن

ز نام “او” بگو با من

بخوان” اندیشه ی” او را

به عشق دل, ز جان و تن

بگو: ” اُرد بزرگ ” ما

چه می گوید در این دنیا

“کلامِ او” چو آئین است

سخن در هر سخن گویا

سخن؛ حرفِ منو ما نیست

سخن ,از رنجِ فردا نیست

سخن,” اندیشه ای ناب “است

چنین “اندیشه “هرجا نیست

کلامش روح جاویدان

وجودش مظهر ایمان

خدای فکر و اندیشه

به نام ” اُرد” این ایران

کلامش روح هر شادی

به ویرانی چو” آبادی”

بخوان در هر کلام او

پیام سرخ “آزادی”کلمات کلیدی : ارد بزرگ کیست؟ , ارد بزرگ كيست , بزرگ شیروان , اُرد بزرگ , اورد بزرگ , اورود بزرگ , زندگی نامه , بیوگرافی , مجتبی شرکاء ، حکیم بزرگ , حکیم ارد بزرگ, p;dl hvn fcv' ، زندگینامه , hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست؟ مشهد , Hakim Orod Bozorg ,دودمان سلجوقیان , شیروان , ترک های ایل قشقایی شیراز


منبع مطلب :

http://243.blogfa.com/post-24.aspx

برچسب‌ها: زندگینامه حکیم ارد بزرگ, زندگی نامه حکیم ارد بزرگ, بیوگرافی کیم ارد بزرگ, حکیم ارد بزرگ کیست
نوشته شده توسط سمیرا   | لینک ثابت |